• Výkon exekúcií
  • Máte u nás exekúciu?
  • Návrh na vykonanie exekúcie

Úradné hodiny:
Pondelok – Piatok: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
obedňajšia prestávka 12:00 – 13:00

Adresa:
Vrútocká 12
821 04 Bratislava

Kontakt:
pri komunikácii vždy uvádzajte číslo exekúcie
exekutorka@andreaondrejkova.eu
tel./fax.: +421 2 43 42 39 44

Účet:
Č. ú.: 1883196151/0200, VÚB, a.s.
IBAN: SK8702000000001883196151
BIC: SUBASKBX
Pri každej platbe uvádzajte variabilný symbol – číslo exekúcie.

Zástupca súdnej exekútorky:
JUDr. Martin Hermanovský