• Výkon exekúcií
  • Máte u nás exekúciu?
  • Návrh na vykonanie exekúcie

Úradné hodiny:

Pondelok 09:00 – 12:00 , 13:00 – 15:00
Utorok 09:00 – 12:00 , 13:00 – 15:00
Streda 09:00 – 12:00 , 13:00 – 16:00
Štvrtok 09:00 – 12:00 , 13:00 – 15:00
Piatok 09:00 – 12:00 , 13:00 – 15:00

Na základe opatrení Slovenskej komory exekútorov a v rámci preventívnych opatrní proti šíreniu pandémie COVID-19 sa osobná návšteva stránky môže uskutočniť výhradne v odôvodnených prípadoch, t.j. v prípadoch, ktoré neznesú odklad alebo sa nedajú vybaviť inou formou. Osobná návšteva stránky v exekútorskom úrade sa môže uskutočniť výhradne v telefonicky alebo mailom vopred dohodnutom termíne, za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení: vstup na úrad len v rúšku a použitia dezinfekčných prostriedkov pri vstupe.

Zároveň odporúčame, aby ste všetky podania realizovali prostredníctvom pošty, e-mailu, resp. prostredníctvom elektronickej schránky.
Telefonáty vybavujeme v štandardnej prevádzke v úradných hodinách.


Postup pri osobnej návšteve tunajšieho úradu:
1. V úradných hodinách sa dostavte na našu adresu Na križovatkách 47, 821 04 Bratislava (budova oproti Lidlu na Galvániho, pri nápise Parking), musíte mať pri sebe rúško a občiansky preukaz,
2. zavolajte na naše telefónne číslo (02/43 42 39 44),
3. následne prídeme pre Vás k zvončeku, po predchádzajúcej telefonickej identifikácii cez videovrátnika,
4. vstup na úrad bude umožnený len v rúšku, po vstupe použite dezinfekciu,
5. po ukončení návštevy Vás odprevadíme až k východu.

Adresa:
Na križovatkách 47
821 04 Bratislava

Na zvončeku si šípkami vyberte číslo C303 a potvrďte.

Kontakt:
pri komunikácii vždy uvádzajte číslo exekúcie

exekutorka@andreaondrejkova.eu
tel./fax.: +421 2 43 42 39 44

Účet:
Č. ú.: 1883196151/0200, VÚB, a.s.
IBAN: SK8702000000001883196151
BIC: SUBASKBX
Pri každej platbe uvádzajte variabilný symbol – číslo exekúcie.

Zástupca súdnej exekútorky:
JUDr. Martin Hermanovský