Ako vykonať úhradu

Pri úhrade vždy uvádzajte variabilný symbol – číslo exekúcie!

Úhradu exekúcie môžete vykonať:

1. vkladom na účet (najrýchlejší spôsob úhrady):
IBAN: SK87 0200 0000 0018 8319 6151, VÚB, a.s.
BIC: SUBASKBX

2. bankovým prevodom na účet:
IBAN: SK87 0200 0000 0018 8319 6151, VÚB, a.s.
BIC: SUBASKBX

3. vkladom alebo bankovým prevodom na osobitný účet v zmysle § 12 Exekučného poriadku:
IBAN: SK9302000000003814608051, VÚB, a.s.
BIC: SUBASKBX

4. poštovým poukazom na účet:
Poštový poukaz na účet

5. poštovým poukazom na adresu:
Poštový poukaz na adresu